banner banner banner

เรื่องย่อ

Beyond the Common Ground พากย์ไทย ศูนย์ไกล่เกลี่ยแห่งฮ่องกงคือศูนย์ที่ให้บริการจัดการความขัดแย้งหลาย ๆ รูปแบบ โดยนำเสนอวิธีการเจรจาต่อรองหลากหลายวิธี ในขณะที่ความเป็นกลางถูกมองว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นนักไกล่เกลี่ย หยิบจีฝ่าน ผู้ไม่อยู่ในขนบแบบแผน กลับเชื่อว่าการเข้าอกเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของคนอื่นต่างหากคือกุญแจของการไกล่เกลี่ย ตรงกันข้ามกับฟองหยวิ่น ทนายหน้าใหม่ที่มองว่ามืออาชีพคือการรักษาระยะห่าง เมื่อทั้งสองได้จัดการกรณีพิพาทต่าง ๆ ด้วยกันมากขึ้น พวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าในทุกความขัดแย้งย่อมมีจุดร่วมที่สองฝ่ายเห็นตรงกันอยู่เสมอ Beyond the Common Ground

Thai เร็วๆนี้
0 /10
ตอนที่ 1
[สำรอง 1]
ตอนที่ 2
[สำรอง 2]
ตอนที่ 3
[สำรอง 3]
ตอนที่ 4
[สำรอง 4]
ตอนที่ 5
[สำรอง 5]
ตอนที่ 6
[สำรอง 6]

แสดงความคิดเห็น

สุ่มหนังเรื่องอื่นๆ