banner banner banner

เรื่องย่อ

Replay The Moment When It Starts Again ซับไทย เด็กม.ปลายกลุ่มหนึ่งเริ่มต้นความฝันด้วยการตั้งวงดนตรี แต่หลังจากนั้นไม่นาน เส้นทางใหม่ของพวกเขาก็เริ่มต้นขึ้น พร้อมกับความขัดแย้งภายในกลุ่มเพื่อน และรักสามเศร้าระหว่างฮายองนักร้องนำ อีจีฮุนเพื่อนสนิทของเธอที่แอบรักฮายองมาเป็นเวลานาน และกงชานยองที่ก็มีความรู้สึกดีๆให้ฮายองเช่นเดียวกัน

Soundtrack(T) จบแล้ว
0 /10
ตอนที่ 1
[สำรอง 1]
ตอนที่ 2
[สำรอง 2]
ตอนที่ 3
[สำรอง 3]
ตอนที่ 4
[สำรอง 4]
ตอนที่ 5
[สำรอง 5]
ตอนที่ 6
[สำรอง 6]
ตอนที่ 7
[สำรอง 7]
ตอนที่ 8
[สำรอง 8]
ตอนที่ 9
[สำรอง 9]
ตอนที่ 10 จบ
[สำรอง 10]

แสดงความคิดเห็น